กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์

27-02-2024 70

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์  คลิก Download รายละเอียด