กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

PDPA

13-05-2024 0

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข  คลิก Download รายละเอียด

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2  คลิก Download รายละเอียด

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  คลิก Download รายละเอียด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข  คลิก Download รายละเอียด

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบหมอพร้อม  คลิก Download รายละเอียด