กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

งานกีฬาสีโรงพยาบาลขนอม & เลี้ยงปีใหม่ 2561

04-01-2018 564

 

 

คลิปน้องดรัมเมเยอร์ คนสวยประจำโรงพยาบาล

คลิป 1  https://youtu.be/ocKH1vHhpyg

คลิป 2 https://youtu.be/u_IJS28QcP4

 

คลิปประมวลความสนุกงานเลี้ยงปีใหม่ 2561

คลิป 1 https://youtu.be/2NegGxDYKaM
คลิป 2 https://youtu.be/XAv9uyQjCE8
คลิป 3 https://youtu.be/gu8Hpx-Bt7M
คลิป 4 https://youtu.be/8Rq0oWrjwv0
คลิป 5 https://youtu.be/0EZz9KkL8PI