กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม รพ.ขนอม

10-04-2017 573

นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม รพ.ขนอม โดยได้ร่วมประชุม และมอบนโยบายการประสานงาน และกำกับดูแล รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข   โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบบาลขนอม นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฒพงศ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ