กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

เจ้าหน้าที่รพ.ขนอม ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล

10-04-2017 833

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม

ซึ่งได้เดินทางเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งให้นโยบายการทำงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล